Purim Basket Porcelain Hinged Box 3"H

$21.99

Purim Basket Porcelain Hinged Box 3″H

SKU: LRHB19. Categories: , .

Purim Basket Porcelain Hinged Box 3″H

Dimensions 12.00 x 12.00 x 11.00 in